Het aantal ondernemingen in Nederland heeft een nieuw record bereikt volgens de kamer van koophandel.  De sectoren die vooral sterk groeiden waren de bouw en de gezondheidszorg. Beide sectoren hebben het de laatste jaren moeilijk gehad. Op 1 juli 2017  waren in Nederland in totaal 1.780.924 ondernemingen. Een toename in het afgelopen halfjaar van 1.9%.

De groei van dit aantal wordt sterk beïnvloed doordat 3% minder ondernemingen in het afgelopen halfjaar hun bedrijf beëindigden dan in het eerste halfjaar van 2016: het aantal stoppers daalt van 63.307 in 2016 naar 61.299 in 2017.

Het aantal starters is in het eerste halfjaar van 2017 lager dan een jaar eerder: het daalt met 1% van 96.729 in 2016 naar 95.473 in 2017.

Het aantal starters in de sector bouw in 2017 is 9.726.  Naast de toename van de bouwbedrijven groeit het aantal bedrijven in de sectoren Overig (+8%) en Gezondheid (+6%) sterk in de periode tussen 1 juli 2016 en 1 juli 2017. In de sector ‘Overig’ wordt de groei met name veroorzaakt door de activiteiten ‘overig, sport en recreatieonderwijs’ (+16%) en ‘studiebegeleiding’ (+13%). Binnen de sector Gezondheid is een groei bij de activiteiten: ‘thuiszorg’ (+9%) en ‘kinderopvang’ (+6%).

Het aantal failliete ondernemingen is in het afgelopen halfjaar 21% lager dan in het eerste halfjaar van 2016.

 


Geef een reactie